sosyal
ANASAYFA HAKKIMIZDA MADENCİLİK PATLAYICI SAHALARIMIZ ARAÇ PARKI BTH İLETİŞİM
2013 BEYLİKOVA
2012 BEYLİKOVA
2012 BEYLİKOVA
2012 BEYLİKOVA
2012 BEYLİKOVA
Araç Parkı
Manyezit nedir?

Kimyasal Bilesimi, MgCO3 Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Kristalleri yaygın değildir; genellikle rombohedral; nadiren prizmatik; levhamsı, masif, kompakt, orta-ince taneli, tebesirimsi, bazen lamelli yada lifsi Sertlik, 3.5 - 4.5 Özgül Ağırlık, 3.0 - 3.1 Dilinim, { 10-11} mükemmel Renk ve Seffaflık, Renksiz, beyaz, gri, sarımsı kahverengi; seffaf-yarı seffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı-donuk-mat Ayırıcı Özellikleri, Kalsitte olduğu gibi, soğuk seyreltik HCl den etkilenir ve köpürerek çözünür.

Manyezit; formülü MgCO3 olup, teorik olarak bilesiminde % 52.3 CO2, % 47.7 MgO ve çok az miktarda Fe2O3 bulunan, sertliği 3.4-4.5 arasında, özgül ağırlığı 2.9-3.1 olan mineraldir. Rengi beyaz, sarı veya gri ve kahverengi arasında deği

sekilde tesekkül eder. Sert ve kompleks bir mineral olup, serpantin veya benzeri kayaçların alterasyonu veya dolomitlerin kontakt metamorfizması sonucu tesekkül eder. Sedimanter olusumlu manyezit yatakları da vardır. Kriptokristalen manyezit, genellikle saf olarak bulunmakla beraber, bir miktar demir, kireç, alümin ve pek az serbest silis karısmıs olabilir. Cevherin kalitesi de içerdiği bilesiklerin miktarlarına göre artar yada azalır. Erzincan’da yaklasık 30 m kalınlığa erisen zonda killi seviyeler manyezite eslik etmektedir.